Privacyverklaring;

Kvk nummer; 81919549 (17-2-2021) coach autisme SBI code 86919

Annet Kruijsse autisme coach

Bereklauwlaan 16

9413 AP Beilen

06-23186729

annetkruijsse@hetnet.nl

www.annetkruijsseautismecoach.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Voor en achternaam

Adres

Telefoonnummer

e-mailadres

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Maken van afspraken

Om zonodig te kunnen bellen/afspraak te aken

Om te informeren over (wijziging) diensten en afspraken

Om betalings verzoek te sturen

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij hanteren bewaartermijn zoals deze door regel- en wetgeving wordt opgelegd.

Delen van gegevens;

Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen aan derden gedeeld met uw nadrukkelijke , vooraf verleende toestemming.

Gegevens aanpassen inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar annetkruijsse@hetnet.nl Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk na 4 weken, op uw verzoek.

Beveiliging en wat u doet als uw privacy is geschonden;

Wij nemen bescherming van gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Vind u dat wij niet zorgvuldig met uw gegevens omgaan? Neem dan contact op met annetkruijsse@hetnet.nl U kunt ook contact opnemen met www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen;

Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene verordening Gegevensbescherming en de cookiebepalingen in de Telecom wet. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met annetkruijsse@hetnet.nl

Wijziging privacyverklaring;

Deze privacyverklaring kan door coachpraktijk Annetkruijsseautismecoach ten allen tijden worden gewijzigd, zonder vooraf gaande waarschuwing. Wij reden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijziging op de hoogte bent. 

Beilen, 28-7-2022 opgesteld